Osvědčování

 

Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci (splnění dluhu, stav nemovitosti, bytů a nebytových prostor a podobně), jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem, nebo jiným státním orgánem.