Návrh na provedení exekuce

 
Návrh na provedení exekuce musí obsahovat :

 -  Jméno exektora , který má exekuci provést , s uvedením jeho sídla
 -  Označení soudu (není-li návrh podán exekutorovi , ale k soudu)
 -  Jméno příjmení a bydliště (firma, sídlo a IČO) oprávněného a povinného
 -  Exekuční titul (rozsudek apod.)
 -  Povinnost , která má být exekucí vymožena (např. dlužná částka přisouzená rozsudkem).

Tyto údaje jsou uvedeny v exekučním titulu (s návrhem může exekutor pomoci)

Kromě toho může oprávněný uvést , zda snad a v jakém rozsahu povinný svou povinnost splnil , uvést důkazy , jichž se dovolává , navrhnout způsob provedení exekuce a uvést údaje o příjmech a majetku povinného.

Návrh je možné podat exekutorovi nebo příslušnému soudu. Je-li návrh podán exekutorovi , exekutor jej do 15 dnů předá soudu a soud do 15 dnů nařídí exekuci. Jejím provedením pověří v návrhu označeného exekutora.