Exekutorský zápis

 

Exekutor sepisuje exekutorský zápis o uznání závazku povinného, který bude exekučním titulem pro provedení exekuce.