Dražba dobrovolná

 

Exekutor je oprávněn provést dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.